प्रमाणपत्रे

आमची प्रमाणपत्रे

उत्पादने आंतरराष्ट्रीय मानकांची पूर्तता करतात, देशी आणि परदेशी ग्राहकांकडून चांगली प्रशंसा केली जाते.

ISO
SGS

हेक्स बोल्ट चाचणी नोंदवही

hex bolt test repot-1
hex bolt test repot-2
hex bolt test repot-3

हेक्स नट चाचणी अहवाल

hex nut test report-1
hex nut test report-2

धागा रॉड चाचणी अहवाल

thread rod test report-1
thread rod test report-2